Имам нужда от здраво реване и прегръдката ти след това

“The hardest thing is not talking to someone you used to talk to everyday.”

“книгата отново е заела мястото си в скута ми с онази дискретна тежест, стигаща да напомни за съществуването си”

“Once you’ve thought about how someone would sleep next to you, you’re fucked.”

.

.

Hug me

Hug me

Fuck it …

Fuck it …

…:33

…:33